Leprinka

Centralni obračun plaćeSva pitanja vezana za COP uputite našoj poslovnoj suradnici Mariji Lasić (098 60 27 04 ; lasicmarija@gmail.com) koja djeluje kao firma Administrator d.o.o. (021 783 919), a prodaje i održava naše programe na području Dalmacije. U sklopu svoje ponude, nudi vam i pomoć pri korištenju aplikacije COP.

Uspostavom Registra ispunjeni su osnovni preduvjeti za dogradnju funkcionalnosti centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru (u daljnjem tekstu Informacijski sustav COP). Cilj uspostave COP-a je izgradnja sustava koji će osim obračuna plaća za sve institucije javnog sektora po jedinstvenim pravilima, omogućiti kvalitetno izvješćivanje o isplaćenim plaćama na razini cijelog sustava, grupa institucija, institucija i pojedinačno zaposlenika sa svom analitikom. Faza I. koja podrazumijeva uključivanje I. grupe institucija (ministarstva RH) u sustav obračuna plaće je završena. Započinje priprema Faze II. (Uredi i Stručne službe), u okviru koje budući korisnici trebaju imenovati svoje članove tima COP te zatražiti certifikate koji su preduvjet za ulazak u Sustav. Za potrebe imenovanja članova tima COP svaka institucija iz Faze II. treba popuniti i potpisati Odluku o imenovanju članova COP-a. Da bi se nositeljima digitalnih certifikata mogla dodijeliti prava pristupa sustavu, potrebno je popuniti Pristupnicu za COP. Cijene digitalnih certifikata određuju se prema važećem Cjeniku usluga Financijske agencije. Korisnike COP-a molimo da upite upućuju na cop@fina.hr.
(izvor: fina.hr)

Korisnici se mole da pročitaju Korisničke upute te da ih se pridržavaju prilikom rada. Upute se nalaze ovdje.
(izvor: fina.hr)